Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dzień Papieski

44 lata temu z balkonu Bazyliki św. Piotra kard. Felici wygłosił tradycyjną formułę: „Habemus papam!” „Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla!”. Wśród tłumu nastąpiła chwila zamieszania – „Chi è?” – „Kto to jest?”. Wkrótce na balkonie pojawił się Jan Paweł II. Podszedł do mikrofonu, wbrew wskazówkom papieskiego mistrza ceremonii i łamiąc obyczaj wygłosił do zgromadzonych krótkie przemówienie.

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II można opisywać w wielu wymiarach, ale dwa słowa – tropy, które pojawiały się w jego nauczaniu, wydają się mieć znaczenie kluczowe. Są to miłosierdzie i solidarność. Chociaż treść tego, co opisują, była od samego początku obecna w przesłaniu chrześcijańskim, to właśnie dzięki nauczaniu polskiego Papieża została ona niejako wydobyta z zapomnienia i nabrała szczególnego znaczenia.

Zapraszamy na portal jp2online.pl do przeczytania artykułu „Pontyfikat Jana Pawła II i pojęcie solidarności” przygotowany specjalnie przez prof. Zbigniewa Stawrowskiegodostępny tutaj.

Atak Rosji na Ukrainę to wydarzenie, które ukazało, że międzypokoleniowy przekaz solidarności w polskim społeczeństwem ma się całkiem dobrze. W spontanicznej i powszechnej pomocy uchodźcom uczestniczyli i uczestniczą przede wszystkim ludzie młodzi. Ich bezinteresowność zaangażowania, kreatywność i wytrwałość, bardzo przypominają zachowanie polskiego społeczeństwa w  latach 1980–1981. Pokazują one, że świadomość tego, że ludziom potrzebującym należy bezwzględnie udzielić wsparcia i pomocy,  jest w Polsce wciąż sprawą oczywistą, zwłaszcza gdy dotyczy to sytuacji skrajnych, takich właśnie jak wojna. Być może warto dziś wrócić do opowieści o solidarności, która poprzez ostatnie wydarzenia stała się czymś doświadczanym bezpośrednio przez najmłodszą generację i nie jest już dla niej jedynie pustym muzealnym pojęciem.

16 października o godzinie 19:30 zapraszamy również do udziału w Koncercie Papieskim w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. W wykonaniu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II usłyszymy utwory sakralne kompozytorów młodego pokolenia.

Opublikowano 14.10.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online