Dzień Papieski

44 lata temu z balkonu Bazyliki św. Piotra kard. Felici wygłosił tradycyjną formułę: „Habemus papam!” „Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla!”. Wśród tłumu nastąpiła chwila zamieszania – „Chi è?” – „Kto to jest?”. Wkrótce na balkonie pojawił się Jan Paweł II. Podszedł do mikrofonu, wbrew wskazówkom papieskiego mistrza ceremonii i łamiąc obyczaj wygłosił do zgromadzonych krótkie przemówienie.

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II można opisywać w wielu wymiarach, ale dwa słowa – tropy, które pojawiały się w jego nauczaniu, wydają się mieć znaczenie kluczowe. Są to miłosierdzie i solidarność. Chociaż treść tego, co opisują, była od samego początku obecna w przesłaniu chrześcijańskim, to właśnie dzięki nauczaniu polskiego Papieża została ona niejako wydobyta z zapomnienia i nabrała szczególnego znaczenia.

Zapraszamy na portal jp2online.pl do przeczytania artykułu „Pontyfikat Jana Pawła II i pojęcie solidarności” przygotowany specjalnie przez prof. Zbigniewa Stawrowskiegodostępny tutaj.

Atak Rosji na Ukrainę to wydarzenie, które ukazało, że międzypokoleniowy przekaz solidarności w polskim społeczeństwem ma się całkiem dobrze. W spontanicznej i powszechnej pomocy uchodźcom uczestniczyli i uczestniczą przede wszystkim ludzie młodzi. Ich bezinteresowność zaangażowania, kreatywność i wytrwałość, bardzo przypominają zachowanie polskiego społeczeństwa w  latach 1980–1981. Pokazują one, że świadomość tego, że ludziom potrzebującym należy bezwzględnie udzielić wsparcia i pomocy,  jest w Polsce wciąż sprawą oczywistą, zwłaszcza gdy dotyczy to sytuacji skrajnych, takich właśnie jak wojna. Być może warto dziś wrócić do opowieści o solidarności, która poprzez ostatnie wydarzenia stała się czymś doświadczanym bezpośrednio przez najmłodszą generację i nie jest już dla niej jedynie pustym muzealnym pojęciem.

16 października o godzinie 19:30 zapraszamy również do udziału w Koncercie Papieskim w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. W wykonaniu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II usłyszymy utwory sakralne kompozytorów młodego pokolenia.

Dodano: