Dzień Dziękczynienia i beatyfikacja ks.Popiełuszki

Jan Paweł II i ks. Jerzy Popiełuszko to bliskie duchowo postacie. Obaj w swym nauczaniu kładli nacisk na wewnętrzną wolność, prawdę, troskę o każdego człowieka i Ojczyznę. Ksiądz Popiełuszko już jest błogosławiony. Podczas Dnia Dziękczynienia Centrum Myśli Jana Pawła II było przy Centrum Opatrzności Bożej.


 

Centrum Myśli Jana Pawła II czynnie włączyło się w organizację uroczystości beatyfikacyjnych oraz Dnia Dziękczynienia. Promując Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i sprzedając książki o księdzu Jerzym oraz nasze publikacje, byliśmy przy Świątyni Opatrzności Bożej.

 

Oto kilka zdjęć:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: