Dzieła literackie Jana Pawła II

Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły to wieloletni projekt, którego celem  jest przeprowadzenie pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003.

Opracowanie tego unikatowego zasobu źródłowego posłuży także do dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczych zamysłów poety, krytycznego opracowania jego warsztatu oraz prześledzenia (na podstawie wprowadzanych wariantów autorskich) ewolucji myśli.

Nad projektem od 2015 roku pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z najwyższej klasy specjalistów i znawców dorobku literackiego Karola Wojtyły: prof. Jan Machniak, prof. Jacek Popiel, prof. Renata Przybylska, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Zofia Zarębianka, dr Anna Karoń-Ostrowska, dr Marta Burghardt, dr Stanisław Dziedzic i ks. dr Paweł Ptasznik. Zespół badawczy pracuje nad oczyszczeniem tekstów z błędów edytorskich, co umożliwi ich nowe i poprawne odczytanie. Kierownikiem prac badawczych jest prof. Jacek Popiel.

Końcowym efektem prac zespołu jest pełne trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W skład publikacji wchodzą skany oryginałów, komentarze, indeksy i noty biograficzne.

W serii ukazały się już trzy tomy: tom I „Juwenilia (1938-1946), tom II „Utwory poetyckie (1946-2003) oraz tom III „Dramaty. Szkice” (1949-2003)

Dodano: