Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wokół Ukrainy

W związku z trwającą w Ukrainie wojną w Centrum został uruchomiony cykl spotkań „Wokół Ukrainy”. Wzięli w nim udział stypendyści, absolwenci oraz ich bliscy – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo. W ramach cyklu odbył się warsztat dotyczący języka ukraińskiego, spotkanie przybliżające historię Ukrainy oraz spotkanie z psychologiem – Agnieszką Sitko dotyczące radzenia sobie z emocjami, stresem, ale też zwiększające wiedzę na temat prowadzenia rozmów z osobami przeżywającymi traumę oraz trudności.

Od połowy marca chętni stypendyści oraz wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia włączają się w pomoc w kawiarence dla uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Fundację Joanny Radziwiłł. Kawiarenka jest czynna w każdą sobotę w godzinach 10.00-13.00 (ul. Omulewska 19). W ramach działań wolontariusze przygotowują kawę i herbatę oraz sprawują opiekę nad dziećmi. Pomimo barier językowych starają się być wsparciem dla przybywających gości.

 

Chętne osoby, które chcą włączyć się w prowadzenie działań w kawiarence proszone są o kontakt mailowy: stypendia@centrumjp2.pl.

Projekt”Wokół Ukrainy”  jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

logotyp Fundacji BGK

 

Opublikowano 26.04.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II