Wokół Ukrainy

W związku z trwającą w Ukrainie wojną w Centrum został uruchomiony cykl spotkań „Wokół Ukrainy”. Wzięli w nim udział stypendyści, absolwenci oraz ich bliscy – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo. W ramach cyklu odbył się warsztat dotyczący języka ukraińskiego, spotkanie przybliżające historię Ukrainy oraz spotkanie z psychologiem – Agnieszką Sitko dotyczące radzenia sobie z emocjami, stresem, ale też zwiększające wiedzę na temat prowadzenia rozmów z osobami przeżywającymi traumę oraz trudności.

Od połowy marca chętni stypendyści oraz wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia włączają się w pomoc w kawiarence dla uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Fundację Joanny Radziwiłł. Kawiarenka jest czynna w każdą sobotę w godzinach 10.00-13.00 (ul. Omulewska 19). W ramach działań wolontariusze przygotowują kawę i herbatę oraz sprawują opiekę nad dziećmi. Pomimo barier językowych starają się być wsparciem dla przybywających gości.

 

Chętne osoby, które chcą włączyć się w prowadzenie działań w kawiarence proszone są o kontakt mailowy: stypendia@centrumjp2.pl.

Projekt”Wokół Ukrainy”  jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

logotyp Fundacji BGK

 

Dodano: