Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dziadki – dziatkom. Dziś VI Narodowy Dzień Życia

W tym roku już po raz szósty obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Życia. „Dziadki – dziatkom” to hasło przewodnie kampanii społecznej towarzyszącej obchodom. 


 

Tegoroczna kampania społeczna Narodowego Dnia Życia ma promować podtrzymywanie międzypokoleniowch więzi rodzinnych. Ambasadorem kampanii został aktor Jan Kobuszewski z rodziną. Organizator kampanii, Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, chce ukazać, jak ważne są dla społeczeństwa rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest w nich rola starszej generacji.

 
W obchody Narodowego Dnia Życia włączają się aktywnie gminy i organizacje pozarządowe, organizując różnorodne lokalne działania, m.in. festyny, konkursy i akcje edukacyjne. W tym roku do programu zgłosiło się ok. 30 jednostek samorządowych i kilkanaście organizacji. Wieczorem 24 marca w warszawskich Arkadach Kubickiego odbędzie się uroczysta gala, na której po raz pierwszy zostaną wręczone Tulipany Narodowego Dnia Życia. Są to nagrody dla osób propagujących wartości życia i rodziny, jak również inicjatyw społecznych oraz samorządów. Nagrody przyzna jury, które tworzą m.in. naukowcy, działacze społeczni i artyści.

Inicjatywa ma mieć charakter pozytywny i podkreślać wartości rodzinne. Na konferencji poświęconej obchodom przedstawiono wyniki badań opinii społecznej, według których aż 87 proc. Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni innym, 97 proc. ankietowanych docenia rolę dziadków i babć w rodzinie. Niewiele mniej, bo 95 proc., deklaruje, że warto korzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Na przestrzeni ostatnich 11 lat wzrósł znacząco deklarowany szacunek do osób starszych, z 35 proc. w roku 1998 do 64 proc. w 2009. Z badań opinii społecznej wynika również, że babci lub dziadkowi zawdzięczamy przede wszystkim poczucie miłości. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 71 proc. pytanych. Na drugim miejscu znalazła się wiara religijna (69 proc.), a następnie zasady moralne (68 proc.) i znajomość dziejów rodziny (63 proc.). Zaledwie 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że babci lub dziadkowi zawdzięcza przede wszystkim mieszkanie lub spadek (8 proc. odpowiedzi).

Na tegoroczne obchody składają się spoty z Janem Kobuszewskim w roli głównej, emitowane w Programie I TVP i kampania plakatowa w całej Polsce.

Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 sierpnia 2004 r. Impulsem do działań nad jego uchwaleniem był art. 85 encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II, w którym czytamy:

 

„W tym kontekście proponuję, nawiązując także do sugestii Kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu w 1991 r., aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”.

W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”.
 

Opublikowano 23.03.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.