Dyskusje o współczesności

"Na mównicy czy w kaplicy?" był to temat pierwszego w tym semestrze spotkania z cyklu "Słusznie o to pytacie! – dyskusje o współczesności z Janem Pawłem II", które odbyło się wczoraj, 26.02, o godz. 17, w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.


W spotkaniu uczestniczyli: Marek Jurek – lider Prawicy Rzeczypospolitej oraz Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich. Niestety udziału nie mógł wziąć Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, z powodu odbywającego się w tym czasie posiedzenia Prezydium Sejmu.

Dyskusje dotyczyły problematyki związanej z miejscem religii w życiu publicznym, rozdziałem państwa i Kościoła, neutralnością światopoglądową. Dyskusja była ożywiona, a padających pytań wiele, zwłaszcza, że przyszło ponad sto osób.

Dodano: