Dyskusja publiczna – Jan Paweł II do Hiszpanów

W ramach obchodów Hiszpańskiej Niedzieli na Solcu Centrum Myśli Jana Pawła II  zaprasza na panel dyskusyjny:

Jan Paweł II do Hiszpanów. Katolicyzm w przestrzeni publicznej współczesnej Hiszpanii

 
poniedziałek, 19 maja 2008, godz. 19:00, kościół św. Trójcy, ul. Solec 61

 

Wśród tematów dyskusji znajdą się:
– dzisiejsza sytuacja hiszpańskiego katolicyzmu i jej źródła w historii nowożytnej Kościoła w Hiszpanii (od prześladowań w latach 30-tych XX. wieku i kontrowersyjnych związków z dyktaturą gen. Franco do współwystępowania procesów demokratyzacji, integracji europejskiej i sekularyzacji);
– przesłanie Jana Pawła II do Hiszpanii i do Europy formułowane m.in. podczas pięciu hiszpańskich pielgrzymek Papieża w latach 1982-2003;
– analiza, na ile „hiszpańska droga” Kościoła jest realnym zagrożeniem w Polsce.
 

 

W dyskusji wezmą udział:

ks. dr Diego Martinez,
rektor seminarium w Murcii i wicekanclerz kurii Archidiecezji Cartagena w Hiszpanii, wcześniej rektor seminarium Redemptoris Mater w Warszawie.

dr Paweł Skibiński,
doktor nauk humanistycznych, stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii (2000), adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik działu badawczego Muzeum Historii Polski; przewodniczący Towarzystwa Oświatowo-Naukowego; członek redakcji "Kwartalnika Konserwatywnego". Publikował m. in. w "Nowym Państwie", "Frondzie”, "Przeglądzie Historycznym", "Znaku", "Christianitas", „Teologii Politycznej”, "Mówią Wieki" – w tym często na temat dwudziestowiecznej historii Hiszpanii.

 
ks. dr Bogusław Trzeciak SJ,
absolwent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum" w Warszawie i Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie. Doktor nauk prawnych, od roku 2001 jest wykładowcą prawa kanonicznego i stosunków państwo – Kościół na "Bobolanum" w Warszawie oraz dyrektorem Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE w Warszawie. W latach 2002-2005 pełnił obowiązki szefa Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. Autor m.in. książek: Relacje państwo – Kościół. O polskim konkordacie ’93 (1998) i Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i Polską (2008).

 

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: