Dwaj Tysiącletni

TEKSTY REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJI
"DWAJ TYSIĄCLETNI",
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II
19 MAJA 2006 ROKU


Iwona Czarcińska (Instytut Prymasowski)
Historia wspólnie pisana – o przyjaźni kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II

prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW)
Kto ma prawo do pracy? Kto ma prawo do zysku?

prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW) – English version
Who has the right to work? Who has the right to make a profit?

dr Marek Lasota (IPN)
Historia wspólnie pisana – o przyjaźni Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW)
Praca w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego

Marta Wójcik (Instytut Prymasowski)
O kobiecie – tej, którą pociąga owoc na drzewie

Teksty referatów konferencyjnych zostały spisane z nagrań
przez stypendystki m.st. Warszawy im. Jana Pawła II:
Katarzynę Wangler i Barbarę Wangler.

 Dodano: