Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dzieła literackie Jana Pawła II. Dramaty. Szkice

W marcu 2022 r. ukazał się trzeci tom krytycznego wydania „Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Dramaty i szkice”. Jest to opracowanie niezwykle ważne ze względu na osobę Autora, a także rolę i jakość zawartych w nim tekstów. Na niniejszy zbiór składają się m in. dramaty „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”, „Promieniowanie ojcostwa”, ale także misteria i szkice.

W części tej oprócz znanych powszechnie dramatów ukazały się niepublikowane wcześniej: „Obraz sceniczny pt. „Chrystus Król”, „Medytacja o sakramencie chrztu”, „Ten, który szuka nas wszystkich”.

„To wydanie ustala kanon tekstów literackich Wojtyły na dziś” – mówi dr hab. Anna Kozłowska, prof. UKSW, konsultant naukowy cyklu. „Wszystkie wydania dotychczasowe, choć liczne, były wydaniami popularnymi. Zdarzało się, że Wojtyle przypisywano teksty, których nie napisał. To wydanie ujawnia także nowości, których do tej pory nie znaliśmy. Takich nowości jest i w pierwszym, i w trzecim tomie kilka. To jest oczywiście zawsze najbardziej spektakularne wydarzenie przy każdej publikacji. Jednak nie mniej ważne jest, że w przypadku tekstów znanych już wcześniej, autorzy dotarli do rękopisów albo maszynopisów autoryzowanych, dzięki czemu udało się oczyścić te teksty z różnych naleciałości. Trzeba powiedzieć, że Karol Wojtyła nie dbał specjalnie o swoje teksty literackie, w tym sensie, że obdarzał swoich redaktorów dużym zaufaniem, w związku z czym dotychczas funkcjonujące edycje mają wiele błędów. W tej edycji wydawcy oczyścili te teksty, tak jak się oczyszcza freski, by zjaśniały pełnym blaskiem”.

Tom trzeci „Dramaty i szkice” kończy wieloletnią pracę zespołu naukowego pod kierunkiem prof. Jacka Popiela. Autorzy podjęli się przeprowadzenia pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003. Narzędziem pracy dla Zespołu były oryginały utworów Wojtyły, tzn. rękopisy autorskie, ewentualnie autoryzowane maszynopisy. Odwołanie się do tych źródeł pozwala lepiej zrozumieć osobę papieża, ale także wejść w świat jego warsztatu, wrażliwości i refleksji, ale też ewolucji jego myśli. Krytyczne wydanie dzieł literackich i teatralnych pozwala poznać Wojtyłę poetę, literata, dramaturga, który poprzez intensywną, cierpliwą i żmudną pracę nad swymi utworami, uczy się jak sam pisał wyrażać rzeczywistość.

Widzimy dziś, że podjęta w 2015 roku decyzja, żeby sięgnąć do rękopisów i maszynopisów i przedstawić te teksty czytelnikowi, na razie polskiemu – choć wiemy, że jest zainteresowanie i świata – była słuszna. Pozwala bowiem zobaczyć, jak kształtowała się osobowość Jana Pawła II, który przecież na początku tak naprawdę chciał być aktorem, dramaturgiem, poetą – bynajmniej nie marzył o kapłaństwie. (…) Tom trzeci, zamykający, warto czytać już jako bardziej dzieło kapłana, który traktuje twórczość literacką za równie ważną jak homilie, różnego rodzaju rekolekcje, które w tym czasie prowadzi” – mówi o zbiorze prof. Jacek Popiel przewodniczący Komitetu Naukowego krytycznego wydania dziel literackich.

Krytyczne wydanie Dzieł literackich i teatralnych” Karola Wojtyły to wspólne dzieło Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytutu Dialogu Międzykulturowego z Krakowa oraz Wydawnictwa Znak.

Opublikowano 13/04/2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii