Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dr Marcin Romanowicz

dr Marcin Romanowicz – ekspert w zespole naukowym Centrum Myśli Jana Pawła II; doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, w ramach których na Wydziale Psychologii ukończył specjalizację z neuropsychologii klinicznej. Uczestnik pierwszej edycji programu Karol Wojtyła Fellowship, następnie specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II (2015 r.) oraz prowadzący seminarium nt. zakorzenia aksjologii Konstytucji RP w nauce społecznej Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II. Obecnie kieruje zespołem przygotowującym publikację na powyższy temat.

Autor artykułów naukowych z zakresu teorii wykładni prawa, rozumowań prawniczych i argumentacji, konstytucjonalizmu, filozofii prawa oraz interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza prawoznawstwa i psychologii kognitywnej (ze szczególnym uwzględnieniem okulogarficznego paradygmatu badań – eye-trackingu). Autor i glosator z zakresu dogmatyki prawa podatkowego.

Laureat pierwszej nagrody w LI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską (2015 r.) – nagrodzony za rozprawę pt. Kognitywna teoria wykładni prawa. Laureat pierwsze miejsce ex aequo w III edycji konkursu „Nowoczesny Uniwersytet” dla młodych doktorantów (2012 r.) oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Doświadczenie zawodowe nabywał jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz prawnik w kancelarii DZP, obecnie radca prawny.

Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego posiada uwodzący potencjał innowacyjności – może nie tylko pomóc rozwiązać współczesne problemy filozoficzne i antropologiczne, ale także może przeobrażać rzeczywistość społeczną i indywidualną. Naszym obowiązkiem jest „odkremówkować” owo dziedzictwo i wyzwolić jego potencjał.

Najnowsze publikacje:

  1. Ekonomiczny postęp czy ekologiczny rozwój? (Re)sentyment osoby, (w:) J. Szomburg, A. Leśniewicz, Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? Po X Kongresie Obywatelskim, „Wolność i Solidarność” nr 70, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016 r.
  2. Utrwalona linia orzecznicza jako argument z (własnego) autorytetu sądowego, (w:) T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
  3. Cognitive Efficiency within the Context of Legal Expert Knowledge. The Eye-tracking study on the Polish Legal Notaries, “Law and Forensic Science” vol. 9, 2015 (1), wraz z M. Goleckim.
  4. Sceptycyzm wobec prawa – esej o (nie)możności jurydycznego wątpienia, (w:) B. Bokus, E. Kosowska (red.), O wątpieniu, Lexem 2015, seria Język. Poznanie. Komunikacja, 22, B. Bokus (red. serii).

Tematy: filozofia i teoria prawa, prawo konstytucyjne i administracyjne, antropologia filozoficzna, kognitywistyka, neuroetyka

 

Opublikowano 16.04.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.