Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dr Marcin Romanowicz

dr Marcin Romanowicz – ekspert w zespole naukowym Centrum Myśli Jana Pawła II; doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, w ramach których na Wydziale Psychologii ukończył specjalizację z neuropsychologii klinicznej. Uczestnik pierwszej edycji programu Karol Wojtyła Fellowship, następnie specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II (2015 r.) oraz prowadzący seminarium nt. zakorzenia aksjologii Konstytucji RP w nauce społecznej Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II. Obecnie kieruje zespołem przygotowującym publikację na powyższy temat.

Autor artykułów naukowych z zakresu teorii wykładni prawa, rozumowań prawniczych i argumentacji, konstytucjonalizmu, filozofii prawa oraz interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza prawoznawstwa i psychologii kognitywnej (ze szczególnym uwzględnieniem okulogarficznego paradygmatu badań – eye-trackingu). Autor i glosator z zakresu dogmatyki prawa podatkowego.

Laureat pierwszej nagrody w LI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską (2015 r.) – nagrodzony za rozprawę pt. Kognitywna teoria wykładni prawa. Laureat pierwsze miejsce ex aequo w III edycji konkursu „Nowoczesny Uniwersytet” dla młodych doktorantów (2012 r.) oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Doświadczenie zawodowe nabywał jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz prawnik w kancelarii DZP, obecnie radca prawny.

Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego posiada uwodzący potencjał innowacyjności – może nie tylko pomóc rozwiązać współczesne problemy filozoficzne i antropologiczne, ale także może przeobrażać rzeczywistość społeczną i indywidualną. Naszym obowiązkiem jest „odkremówkować” owo dziedzictwo i wyzwolić jego potencjał.

Najnowsze publikacje:

  1. Ekonomiczny postęp czy ekologiczny rozwój? (Re)sentyment osoby, (w:) J. Szomburg, A. Leśniewicz, Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? Po X Kongresie Obywatelskim, „Wolność i Solidarność” nr 70, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016 r.
  2. Utrwalona linia orzecznicza jako argument z (własnego) autorytetu sądowego, (w:) T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r.
  3. Cognitive Efficiency within the Context of Legal Expert Knowledge. The Eye-tracking study on the Polish Legal Notaries, “Law and Forensic Science” vol. 9, 2015 (1), wraz z M. Goleckim.
  4. Sceptycyzm wobec prawa – esej o (nie)możności jurydycznego wątpienia, (w:) B. Bokus, E. Kosowska (red.), O wątpieniu, Lexem 2015, seria Język. Poznanie. Komunikacja, 22, B. Bokus (red. serii).

Tematy: filozofia i teoria prawa, prawo konstytucyjne i administracyjne, antropologia filozoficzna, kognitywistyka, neuroetyka

 

Opublikowano 16.04.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II