dr hab. Paweł Skibiński

dr hab. Paweł Skibiński – wykładowca historii najnowszej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie historii Kościoła katolickiego w XX wieku oraz historii Hiszpanii w XX wieku. Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania codziennych zapisek „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego. Autor czterech samodzielnych książek i ponad stu artykułów naukowych. W latach 2010-2015 dyrektor Muzeum Jan Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy Archidiecezji Warszawskiej. Stały współpracownik miesięcznika „W sieci historii”.

Tematy: historia najnowsza, historia Kościoła katolickiego XX wieku, osoba i nauczanie Prymasa Wyszyńskiego

Wybrane publikacje:

Paweł Skibiński, Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953, Warszawa 2013.

Paweł Skibiński, Człowiek o sercu bohaterskim. Ksiądz Jan Salamucha 1903-1944, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2005.

Paweł Skibiński, Państwo generała Franco, Kraków 2004.

Paweł Skibiński, Żywot człowieka wiernego, Kraków 2014.

Paweł Skibiński, Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979-2002) i ich kontekst historyczny, “Teologia polityczna”, nr 3, 2005-2006, s. 166-225.

Paweł Skibiński, Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego w książce „Miłość i sprawiedliwość społeczna”, „Teologia polityczna”, nr 4, 2006/2007, s. 270-283.

Paweł Skibiński, Insurekcyjny patriotyzm politycznego realisty, w: „Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006, s. 254-265.

Paweł Skibiński, IV pielgrzymka już do wolnej Polski, w: “Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski/Puerta hacia la libertad. III Peregrinación de Juan Pablo II a Polonia”, red. P. Skibiński, Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, s. 295-300.

Paweł Skibiński, Kanonizacje i beatyfikacje osób związanych z Europą Środkową i Wschodnią przeprowadzone przez Jana Pawła II – analizaw: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990), t. 1, red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Wołczański, Rzeszów – Stalowa Wola – Lwów  2015.

Dodano: