dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, wykładowca; kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor w Instytucie Dialogu Wiary i Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W przestrzeni jej zainteresowań badawczych znajdują się teologia ciała, tożsamość, dialog wiary i kultury, polityka kulturalna, pedagogika kultury, ale też przestrzenie łączenia nauki i szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji analizujących nauczanie i twórczość Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Pomysłodawca i współtwórca projektów badawczych: Tożsamość ciała – pogranicza teologii i antropologii; Locus theologius w kulturze wizualnej; Podnoszenie potencjału dydaktycznego uczelni; Innovation for Sustainable Future: Transition to Ecomedrnity in Poland and Norway.

W 2017 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz państwa i obywateli w obszarze nauki.

Dodano: