Dołżyca – uczniowie

Pierwsza Papieska Szkoła Letnia dla najmłodszych stypendystów odbyła się w Dołżycy k/Komańczy.
1 sierpnia uczestnicy obozu wyruszyli do malowniczej wioski, w której spędzili 10 dni. Czas upływał im na całodniowych wyprawach górskich, zwiedzaniu zabytków, cerkwi, jeździe konnej, zawodach sportowych i zabawie przy ognisku, a także na spotkaniach tematycznych i dyskusjach. Stypendyści zwiedzili przedwojenny klasztor sióstr nazaretanek
w Komańczy i miejsce, gdzie od 28 października 1955 roku do 29 października 1956 roku internowany był prymas Stefan Wyszyński.

Szczególnie zapamiętana była wyprawa do pustelni św. Jana z Dukli. Legenda o świętym oraz źródełku z wodą, której przypisywana jest cudowna moc, zachwyciły wszystkich. Aby lepiej poznać sens pracy, trudu i poświęcenia stypendyści pomagali również okolicznym mieszkańcom w pracach domowych i w gospodarstwie.
Na zakończenie turnusu zorganizowano „bieg papieski” – grę terenową, w której uczestnicy obozu odpowiadali na pytania dotyczące Papieża. Dzięki niej wszyscy mogli utrwalić zdobytą w czasie wyjazdu wiedzę o Janie Pawle II.

Zobacz galerię z wyjazdu!

Dodano: