Jak zostać stypendystą?

 

W tej zakładce znajdziesz wzory dokumentów, którymi możesz się posłużyć przy składaniu wniosku o stypendium.

Dochód netto do stypendium to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255, z późni. zmianami)!

Pobierz: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku

 

Oświadczenie o braku dochodów/nie wykonywaniu pracy zarobkowej.

Osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, a mimo to pozostające bez pracy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej. Gotowy dokument do pobrania w załączniku.

Pobierz: Oświadczenie o braku dochodów

 

Oświadczenie stypendysty składasz w momencie kiedy otrzymasz informację, że znalazłeś się na liście stypendystów. Jest to dokument niezbędny do tego aby stypendium zostało Ci wypłacone.

Pobierz: Oświadczenie stypendysty