Dlaczego bezkrwawa rewolucja? / 12 czerwca 2019

Prelegenci: prof. Dariusz Stola, prof. Marcin Zaremba, dr Przemysław Ruchlewski

Moderator: dr hab. Michał Łuczewski

Dyskusja panelowa koncentrowała się na przebiegu procesów demokratyzacji życia społecznego i na przemianach politycznych w krajach dawnego bloku wschodniego. Odnosząc się do oceny roli papieża Jana Pawła II i I pielgrzymki do Polski w zapoczątkowaniu zmian, jakie zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej, prelegenci przedstawili odrębne opinie, wychodząc poza schemat utartych interpretacji. W trakcie spotkania została poruszona również kwestia wystąpień robotniczych czy protestów społecznych, w tym antyrządowych, po II wojnie światowej tak w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. Została przedstawiona analiza przyjmowanych sposobów walki: z użyciem siły (zamachy bombowe, porwania – Niemcy, Francja, Hiszpania) oraz strajków robotniczych. Ukazano ewolucję działań aparatu władzy, np. w Polsce: od użycia broni przeciwko demonstrantom (m.in. Poznań, Gdynia, Gdańsk) po negocjacje ze strajkującymi. Zaproszeni prelegenci odnieśli się również do roku 1980 w Polsce i powstania Solidarności oraz roli Kościoła katolickiego.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019.

Dodano: