Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dla mediów

Poniżej znajdują się w formie plików do ściągnięcia materiały prasowe.

Obsługa medialna:

Adrian Sinkowski

Rzecznik prasowy

Centrum Myśli Jana Pawła II

tel. 515 069 489

mail: asinkowski@centrumjp2.pl

[nggallery id=175]

mat. CMJPII

Załączniki

 

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.