Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dialog

Życie we współczesnym świecie, a zwłaszcza w wielkim mieście nie może obyć się bez wzajemnych kontaktów i komunikacji z dużą grupą ludzi. Często z konieczności są one powierzchowne i czysto praktyczne. Zamknięcie się w tym typie relacji zamyka nas jednak na głębszy kontakt z drugim człowiekiem, osobą, która jest koło nas. Tracimy poczucie wyjątkowości tej osoby.

Dialog jest specyficzną postawą egzystencjalną, cechującą się otwarciem na innych i chęcią poznania drugiego człowieka jako osoby. To sztuka trudna, ale niezbędna do prawdziwie ludzkiego istnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami w obszarze dialogu.

Przeczytaj

Posłuchaj

Obejrzyj