Diagnoza Kultury: “Czy sztuka szuka jeszcze Tajemnicy?”

Ważne i aktualne tematy, którymi żyje współczesna  kultura  i sztuka. Bez tabu, ale ze smakiem i szacunkiem dla rozmówcy. Przed nami kolejna odsłona Diagnozy Kultury. Tym razem porozmawiamy o Tajemnicy. 

Jan Paweł II często powtarzał, że „człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. (…) Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”. (Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980). Mając w pamięci te słowa, a także poczynioną przez Jana Pawła II w UNESCO uwagę, że „(…) gdy zmieniają się osoby i społeczeństwa, wraz z nimi zmienia się też kultura. Kiedy transformacji ulega kultura, wtedy zmieniają się również osoby i społeczeństwa” chcemy przyjrzeć się zmianom jakie zachodzą we współczesnej kulturze. Odpowiemy sobie na pytanie, dokąd prowadzą nas te zmiany, jakie mają źródła i co łączy bądź dzieli je z wizją kultury, której orędownikiem był Jan Paweł II. – mówi Marcin Nowak,CMJP2, koordynator projektu.

Czwarta  debata pt.: „Sztuka w obliczu Tajemnicy” odbędzie się we wtorek 28 kwietnia  2015 r. o godz. 18.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II, 1Piętro  
(ul. Foksal 11, lok. 30). 

 

Udział w debacie wezmą; 

  • Radosław Rychcik, reżyser teatralny  
  • Krzesimir Dębski, kompozytor 
  • Teresa Murak, rzeźbiarka i performerka
  • Paweł Łysak, reżyser teatralny  

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Koehler

Dodano: