Debaty IBN

Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu, ale ma także wymiar wspólnotowy. Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych. Poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną. 

Jan Paweł II, Toruń 07.06.1999r.

 

Jednym z celów jaki postawił sobie Instytut Badawczo-Naukowy jest prowadzenie debat naukowo-społecznych dotyczącej zmian, zachodzących we współczesnym pokoleniu, i zestawiania ich z takimi pojęciami jak wiara, etyka, czy kultura.

Jednocześnie Instytut chce konfrontować  współczesne prądy naukowe z prowadzonymi badaniami   oraz z intelektualną spuścizną Jana Pawła II.

Stąd Instytut Badawczo Naukowy podjął się organizacji spotkań, o charakterze debat, zapraszając wszystkich, którym zależy na rzetelnej, akademickiej wymianie poglądów. Papież, Jan Paweł II, znany był z organizacji spotkań świata nauki i wiary, szczególnie słynne były seminaria w Castel Gandolfo. Ten właśnie sposób uprawiania dialogu bliski jest misji Instytutu, stąd pojawiła się w Centrum m.in. idea debat, które zresztą znalazły już swe miejsce w warszawskiej przestrzeni think tanku.

Wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie do czynnego udziału we współtworzeniu tego projektu! Państwa pomysły, sugestie, uwagi mogą być ważnym przyczynkiem i wkładem w prowadzeniu dialogu akademickiego.

 

Dodano: