Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata: Samotność w wielkim mieście.

Jestem singlem z wyboru czy z powodu lęku przed wejściem w bliską relację z drugim człowiekiem? Czy w ogóle potrafię sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie, czy sam siebie przekonuję, że lepiej żyć samotnie? Już w najbliższą środę, 11 lutego o godz. 18:00 w Centrum Myśli Jana Pawła II (na 1Piętrze) poszukiwać będą odpowiedzi na to pytanie zaproszeni goście:

  • Mira Jankowska – twórczyni Mistrzowskiej Akademii Miłości, teolog
  • Ks. Piotr Pawlukiewicz – dr teologii pastoralnej, kaznodzieja
  • Tomasz Sztreker – twórca portalu Chrześcijańscy Single, autor projektu „Wiara w biznesie” i prezes Polskiej Akademii Biznesu

 Spotkanie poprowadzi Monika Mostowska, dziennikarka Radia Warszawa.

 Wstęp wolny!

ZAPRASZAMY

Opublikowano 09.02.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.