Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata „Podmiotowość-Przypadkowość”

Zapraszamy na konferencję „PODMIOTOWOŚĆ-PRZYPADKOWOŚĆ”, w której wezmą udział: Marek A. Cichocki, Jan Rokita i Bronisław Wildstein, poprowadzenie: Dariusz Gawin. Debata odbędzie się 4 marca o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Samorządu Studentów (nr 203), Mały Dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 24.


32. (…) Ludy i narody mają prawo do własnego pełnego rozwoju, który obejmując aspekty ekonomiczne i społeczne (…) winien także uwzględniać ich tożsamość kulturową i otwarcie się na rzeczywistość transcendentną. Nie można też traktować potrzeby rozwoju jako pretekstu do narzucania innym własnego sposobu życia czy własnej wiary religijnej.
44. (…) narody same powinny określić własne priorytety i dobrze rozpoznać swoje potrzeby stosownie do konkretnych warunków ludności, środowiska geograficznego i własnych tradycji kulturowych.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis, 1987

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem podmiotowości Polski z uwzględnieniem zarówno jej aspektu wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Podczas dyskusji zapraszamy do wspólnego rozważenia pojęcia podmiotowości w kontekście determinant i przeszkód dla jej urzeczywistnienia, a także szans i zagrożeń wiążących się z jej ustanowieniem.

Organizatorem przedsięwzięcia są Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei UW oraz Teologia Polityczna. Centrum Myśli Jana Pawła II objęło patronat nad debatą. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 23.02.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

31 maja
Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.