Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata o idei solidarności w czasach globalizacji

W 20. rocznicę ogłoszenia przez Jana Pawła II encykliki „Sollicitudo rei socialis” chcemy zachęcić do rozmowy o tym, jak obecnie rozumiemy ideę solidarności


Informacje o uczestnikach debaty:


dr Marek Cichocki
dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
redaktor naczelny czasopism „Teologia Polityczna” i „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”

prof. Aniela Dylus
Instytut Politologii UKSW
m.in. autorka książek „Solidarność w warunkach globalizacji” oraz „Globalne przemiany i wyzwania. Refleksje etyczne”

prof. Jerzy Wilkin
Wydział Nauk Ekonomicznych UW,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN
m.in. autor książki „Jaki kapitalizm? Jaka Polska?”; współautor książki „Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa”


dr Tomasz Żukowski
Instytut Polityki Społecznej UW
były członek Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”
kierownik zespołu badawczego Centrum Myśli Jana Pawła II

Opublikowano 13.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online