Debata o idei solidarności w czasach globalizacji

W 20. rocznicę ogłoszenia przez Jana Pawła II encykliki „Sollicitudo rei socialis” chcemy zachęcić do rozmowy o tym, jak obecnie rozumiemy ideę solidarności


Informacje o uczestnikach debaty:


dr Marek Cichocki
dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
redaktor naczelny czasopism „Teologia Polityczna” i „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”

prof. Aniela Dylus
Instytut Politologii UKSW
m.in. autorka książek „Solidarność w warunkach globalizacji” oraz „Globalne przemiany i wyzwania. Refleksje etyczne”

prof. Jerzy Wilkin
Wydział Nauk Ekonomicznych UW,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN
m.in. autor książki „Jaki kapitalizm? Jaka Polska?”; współautor książki „Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa”


dr Tomasz Żukowski
Instytut Polityki Społecznej UW
były członek Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”
kierownik zespołu badawczego Centrum Myśli Jana Pawła II

Dodano: