Debata Franciszek a Sobór

Czy Franciszek kontynuuje drogę swoich poprzedników, czy obiera zupełnie nowe ścieżki? Jakie gesty i słowa Ojca Świętego można uznać za idące z duchem Soboru? Zapraszamy na spotkanie!

Ideą debaty jest refleksja nad recepcją Soboru Watykańskiego II poprzez działania Franciszka. Uczestnicy debaty – uważni obserwatorzy Kościoła chcą się zastanawiać, czy rzeczywiście obecny papież jest spadkobiercą Soboru? Czy Jego pontyfikat to zupełnie odrębna linia duszpasterska w życiu i historii Kościoła. Czy Franciszek kontynuuje drogę swoich poprzedników, czy obiera zupełnie nowe ścieżki? Jakie gesty i słowa Ojca Świętego można uznać za idące z „duchem Soboru”? Jak na problemy współczesnego świata odpowiada papież z Argentyny?

Szukać odpowiedzi będą:

  • prof. Jan Grosfeld (politolog, UKSW), 
  • ks. dr Grzegorz Michalczyk (krajowy duszpasterz środowisk twórczych), 
  • dr hab. Monika Przybysz (teolog, UKSW), 
  • Grzegorz Górny (publicysta, tygodnik W sieci).

Data: 5 czerwca 2014, godz. 18.00;
Miejsce: Kościół Środowisk Twórczych w Warszawie, Pl. Teatralny 20

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Politologii UKSW

Wśród uczestników zostanie rozlosowanych 10 książek „50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła” pod red. Jana Grosfelda.

Dodano: