Czy łączy nas źródło? O wizji wolności artysty i Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na debatę „Czy łączy nas źródło? O wizji wolności artysty i Jana Pawła II”, która odbędzie się 22 listopada o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskim. W dyskusji udział wezmą Cezary Hunkiewicz, Mariusz Libel, Marcin Rutkiewicz,  Paweł Rojek. Spotkanie poprowadzi Dawid Gospodarek.

Temat wolności w wyraźny sposób zaznacza się w nauczaniu Jana Pawła II – szczególnie wolności w wymiarze wewnętrznym, ale wolność była także ważna dla polskiego środowiska street artu, którego historia jest wpleciona w historię naszego kraju.

W debacie zaproszeni goście przyjrzą się zjawisku street artu w Polsce. Będzie to również szansa na zweryfikowanie, czy umiłowanie wolności i bunt wobec otaczającej rzeczywistości, niezgoda na zredukowanie ludzkiego życia do „mieć” i tęsknota za sensem jest tym, co łączy wolność artysty z wolnością w rozumieniu Karola Wojtyły. Dla Jana Pawła II to umiłowanie wolności wyrastało z relacji z Bogiem. A z czego wynika umiłowanie wolności wśród przedstawicieli street artu? Czy te dwie wolności: wolność Jana Pawła II i wolność artystów sztuk wizualnych mają jakieś obszary wspólne – czy coś je łączy? Czy łączy nas Źródło, rozumiane jako uniwersalna tęsknota za sensem? Na te pytania odpowiedzi szukać będą zaproszeni goście.

Debata jest częścią projektu „Sztuka w drodze”, w ramach którego na ulicach Warszawy pojawiły się billboardy i plakaty przystankowe z ilustracjami inspirowanymi nauczaniem Jana Pawła II o wolności. Do udziału w akcji zaproszeni zostali polscy przedstawiciele urban artu młodego pokolenia: Sławomir ZBIOK Czajkowski, Mariusz Libel oraz Aleksandra Pulińska z Vera Icon. Projekt ma zachęcać do kontemplacji piękna w przestrzeni miasta oraz do zatrzymania się w codziennym biegu. Obecnie na nośnikach można zobaczyć pracę Mariusza Libla.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodano: