Człowieku, jesteś wielki

Minęły trzy dekady od opublikowania programowej encykliki Jana Pawła II. Dziś żyjemy w innym tysiącleciu, innym układzie polityczno-gospodarczym, mamy innego papieża. Czy Redemptor hominis jest wciąż aktualna? – zastanawiają się Jacek Kaniewski i Tomasz Rowiński z Centrum Myśli Jana Pawła II w artykule Człowieku, jesteś wielki, opublikowanym w nowym numerze „Tygodnika Powszechnego”.


 

W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II objawił się jako dziecko polskiego romantyzmu, którego nadzieje nie podupadały pod naciskiem trudności, ale wręcz odzyskiwały żywotność i zmartwychwstawały – zauważają autorzy.

Jan Paweł II bywa opisywany czasem jako „apostoł wolnego rynku”. Dzisiaj, wobec nastrojów związanych z kryzysem finansowym, trzeba przypomnieć, że Papież pokazywał także inne oblicze refleksji nad ludzką ekonomią: „Zbyt często myli się wolność z instynktem indywidualnego czy zbiorowego interesu, lub nawet instynktem walki lub panowania (…). Sam postęp ekonomiczny z tym wszystkim, co należy do jego tylko własnej prawidłowości, winien być planowany i realizowany w perspektywie powszechnego i solidarnego rozwoju poszczególnych ludzi i narodów” (RH, 16).

Zapraszamy do lektury!

 

 

Dodano: