Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

CZŁOWIEK W MIEŚCIE

Czy rozumiemy procesy polityczne toczące się wokół nas? Zapraszamy do obejrzenia debaty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! Już 12 lipca rusza II Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, który trwać będzie aż do 6 września
Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.