Jak zostać stypendystą?

 

1. Cierpliwie oczekuj na listy stypendialne, które ukażą się we wskazanym przez dział stypendialny terminie na stronie internetowej w zakładce “Stypendia”.

2. Po odnalezieniu się na liście, pobierz formularz oświadczenia stypendysty. Będziesz go musiał wypełnić, podpisać i przynieść lub wysłać do Centrum Myśli Jana Pawła II. Niedopełnienie tej procedury spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.

3. Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Wypłaty stypendiów – dowiedź się, jak wygląda procedura wypłaty stypendiów oraz kto się tym zajmuje.

Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium – zobacz, w jaki sposób i gdzie je uzyskać.