Ciałość

Ciałość to projekt skierowany do młodych artystów – studentów, którzy za pomocą fotografii pokażą oblicza ciała i cielesności.

Celem projektu jest przede wszystkim ukazanie całości ciała – jego piękna, ale i brzydoty, uchwycenie wyjątkowości ludzkiego ciała, a także naszej relacji z ciałem i stosunku do cielesności.

Zakończyliśmy nabór fotografii do projektu Ciałość! Trwa etap wyłaniania prac, które wezmą udział w wystawie.

Do 30.06.2022 r. prześlemy uczestnikom, którzy zgłosili swoje prace, informacje o zakwalifikowaniu bądź nie, do udziału w wystawie.

Następnie 23.07.2022 r. (sobota), o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy w Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro, sala kominkowa.

 

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających także w dniach od 25-30.07 w godzinach 8:00-16:00. A 31.07.2022 r. (niedziela) odbędzie się jej finisaż.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

Wystawa Ciałość realizowana przez stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II w ramach programu „Zrealizuj projekt” prowadzonego w Centrum Myśli Jana Pawła II będzie próbą zaprezentowania i unaocznienia ciała pojmowanego jako całość.

Kuratorzy wystawy – nasi stypendyści – Alicja Sobiepańska i Wojciech Chałupka chcą skonstruować wystawę w taki sposób, aby skłaniała ona do refleksji nad własnym ciałem i zachęcała do poznania obrazu ciała, który jest piękny, ale nie idealny, jest delikatny, sensualny i seksualny, ale nie useksualniony i uprzedmiotowiony. Ukazać ciało prawdziwe i naturalne mimo tego, że ukazane przez obiektyw. Poruszyć także tematy inności, niedoskonałości i różnorodności ciał, nawołując tym samym do samoakceptacji i delikatności w stosunku do własnego ciała.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Dodano: