Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ciało w wielkim mieście – między nauką i teologią. Seminaria wokół myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła zaprasza na roczny cykl seminariów poświęconych teologii ciała w myśli Jana Pawła II. Seminaria są organizowane w ramach wieloletniego programu Centrum o nazwie „Karol Wojtyła Fellowship” (KWF), w czasie którego analizowane są ważne współczesne problemy, rozpatrywane z perspektywy myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Szczegółowy harmonogram

Formularz rejestracyjny na seminarium (WAŻNE: zapisy przyjmujemy do 15 października 2020 roku)

Towarzyszami w naszym wysiłku rozumienia ludzkiej cielesności będzie grupa specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy, biologów, seksuologów, ale i socjologów, filozofów i teologów, którzy pokażą kompleksowe uwarunkowania naszej cielesności. Zaproponowane przez nas podejście uwzględniać będzie perspektywę teologiczną zaproponowaną przez Jana Pawła II jako teologia ciała, która jest niezwykle nowatorską koncepcją podejścia do ludzkiej cielesności.

Dla polskiego filozofa i teologa ciało, także w wymiarze jego seksualności, jest darem, który człowiek powinien wykorzystywać do poznawania siebie i innych. Oznacza to, iż seksualność i cielesność człowieka powinny być zawsze rozpatrywane w perspektywie osobowej, ludzkiej, integralnej. 

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II lub online. Do udziału zapraszamy szczególnie młodzież licealną, studentów, doktorantów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Na seminarium obowiązują zapisy. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W ramach seminariów przewidziane są specjalistyczne wykłady otwarte:

George Weigel – teolog amerykański, działacz społeczny i polityczny (Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie)

Prof. Zbigniew Lew- Starowicz – psychiatra i psychoterapeuta (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Prof. Lluis Oviedo – teolog (Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie)

Prof.  dr hab. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog (Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Prof. Piotr Winkielman – psycholog (Uniwersytet Kalifornijski w San Diego)

Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz – filozof (Fakultet Filozoficzny Politechniki w Dreźnie)

Prof. Izabella Bukraba-Rylska – socjolog (Kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

Prof. Paweł Łuków –  filozof, etyk i bioetyk (Dziekan Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

Opublikowano 24.09.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online