Chór Pokolenia JP2 na VI Dniu Papieskim.

15 października 2005 roku w ramach uroczystości VI Dnia Papieskiego w stolicy nasze Centrum, we współpracy z Rektoratem Akademickiego Kościoła św. Anny, zorganizowało „Apel Warszawy z Ojcem Świętym”.


Po rozpoczynającej rok akademicki Mszy św. uczestnicy, wraz z księdzem prymasem, biskupami i rektorami wyższych uczelni warszawskich przeszli w procesji z Kościoła św. Anny na Plac Zamkowy, aby wziąć udział w Apelu. Kierując się tegorocznym mottem – „Jan Paweł II – Sługa miłosierdzia” organizatorzy zaprosili warszawiaków do wspólnej modlitwy. Spotkanie poprowadzili zaproszeni goście – przedstawiciele grup szczególnie doświadczających i dzielących się miłosierdziem – pracownicy hospicjów, uchodźcy, osoby uzależnione i bezdomne.

 

Siostra Małgorzata Chmielewska podzieliła się swoim doświadczeniem pracy z ludźmi najbardziej potrzebującymi i refleksją nad tym, jak ważne miejsce w papieskim nauczaniu zajmował temat praktycznej realizacji postulatu „wyobraźni miłosierdzia”. Prowadzący Apel ksiądz Michał Muszyński zachęcił zabranych na Placu Zamkowym uczestników do odmówienia wspólnej modlitwy w intencji spraw i osób, które każdy chciałby powierzyć Bożemu Miłosierdziu. Ksiądz rektor Bogdan Bartołd poprosił o udzielenie uroczystego błogosławieństwa księdza prymasa Józefa Glempa.

Oprawę Apelu przygotował Chór Pokolenia JP2.

 
 
Prymas Józef Glemp, ks. Bogdan Bartołd i Chór Pokolenia JP2


Obchody VI Dnia Papieskiego
 

 

Dodano: