Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Chór CMJPII na obchodach rocznicy Powstania

Chór CMJPII, pomimo trwającej przerwy wakacyjnej, zaśpiewał podczas Mszy św. dla harcerzy i powstańców, będącej elementem obchodów 64. rocznicy Powstania Warszawskiego.


Już na długo przed godziną 18.00 Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zaczął zapełniać się ludźmi. Wśród nich szczególnie widoczni byli harcerze – i ci kilkunastoletni, i – traktowani z ogromnym szacunkiem – ich o ponad pół wieku starsi druhowie.

„Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – sami chórzyści czuli, że te słowa pieśni niezwykle wymownie brzmią tuż przed rozpoczęciem Mszy św., odprawianej w intencji Powstańców.

Celebrujący Eucharystię ks. kardynał Józef Glemp podkreślił wagę gotowości do poświęcenia dla innych i odważnej walki ze złem, jakie przepełniały młodych żołnierzy czasów walki, a jakich potrzeba także współczesnemu człowiekowi. Wzruszającym dopełnieniem uroczystości była wspólnie odśpiewana modlitwa harcerska.

Na zakończenie spotkania Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum, podziękował chórzystom za ich śpiew i wyraził nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę.

 

zobacz zdjęcia

Opublikowano 02.08.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.