Centrum Myśli Jana Pawła II otrzymało dofinansowanie

Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Wzbogacenie oferty Kamienicy Artystycznej poprzez zakup nowego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”.

Zadanie zgodnie z harmonogramem zostanie zrealizowane w okresie 01.03.2020 do dnia 30.11.2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ministerstwo Kultury - logo
Dodano: