Życie i nauczanie Jana Pawła II

Michał Senk

Tematy: społeczeństwo, kultura, młodzież, dialog, współpraca między Kościołem a samorządem

dr Bartosz Wieczorek

Tematy: nauczanie Jana Pawła II, etyka, filozofia, teologia kultury, nauczanie społeczne Jana Pawła II


Kluczowe projekty Centrum Myśli Jana Pawła II

Anna Olesiak

Tematy: projekty multimedialne, wortal JP2, Mediateka JP2

Maciej Omylak

Tematy: kultura, teatr, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

Marcin Nowak

Tematy: kultura, dialog, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

Kinga Świstak

Tematy: stypendia, praca z młodzieżą, działania społeczne i edukacyjne


Współpracownicy

dr Paweł Figurski

Tematy: teologia polityczna, przednowoczesna kultura polityczna, teologia polityki i nauczanie społeczne Jana Pawła II

dr Franciszek Rakowski

Tematy: filozofia nauki - szczególnie nauki przyrodnicze, dyskurs nauka i wiara, sztuczna inteligencja, transhumanizm, filozofia umysłu

Dr Marcin Romanowicz

Tematy: filozofia i teoria prawa, prawo konstytucyjne i administracyjne, antropologia filozoficzna, kognitywistyka, neuroetyka


Komunikacja biznesowa

Wioletta Milej

Tematy: CSR, współpraca biznesowa, sponsoring, partnerstwa, granty, dotacje