Życie i nauczanie Jana Pawła II

dr Bartosz Wieczorek

Tematy: nauczanie Jana Pawła II, etyka, filozofia, teologia kultury, nauczanie społeczne Jana Pawła II

dr hab. Michał Łuczewski

Tematy: socjologia narodu i ruchów społecznych, twórczość Karola Wojtyły, nauczanie społeczne Jana Pawła II

dr hab. Paweł Skibiński

Tematy: historia najnowsza, historia Kościoła katolickiego XX wieku, osoba i nauczanie Prymasa Wyszyńskiego

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Tematy: nauczanie Jana Pawła II, etyka biznesu, teologia kultury, teologia ciała

Michał Senk

Tematy: społeczeństwo, kultura, młodzież, dialog, współpraca między Kościołem a samorządem

Bogdan Sadowski

Tematy: nauczanie Jana Pawła II, pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, media, wydarzenia z życia Kościoła

Łukasz Ofiara

Tematy: katolicka nauka społeczna, historia Kościoła, teologia, dziedzictwo Jana Pawła II

Barbara Stefańska

Tematy: nauczanie społeczne Jana Pawła II, nauczanie moralne Jana Pawła II, multimedia, Kościół

Jonathan Price

Tematy: antropologia filozoficzna, filozofia kultury, prawo i literatura, starożytność klasyczna


Kluczowe projekty Centrum Myśli Jana Pawła II

Maria Jankowska

Tematy: edukacja, młodzież, stypendia, praca z młodzieżą, projekty patriotyczne

Marcin Nowak

Tematy: kultura, dialog, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

Anna Olesiak

Tematy: projekty multimedialne, wortal JP2, Mediateka JP2

Katarzyna Osior-Szot

Tematy: wolontariat, działania społeczne i edukacyjne, praca z młodzieżą

Szymon Pulcyn

Tematy: Jan Paweł II w popkulturze, upowszechnianie nauczania Jana Pawła II

Jan Krutul

Tematy: muzyka chóralna, popularyzacja kultury, działania społeczne


Współpracownicy

dr Paweł Figurski

Tematy: teologia polityczna, przednowoczesna kultura polityczna, teologia polityki i nauczanie społeczne Jana Pawła II

dr Franciszek Rakowski

Tematy: filozofia nauki - szczególnie nauki przyrodnicze, dyskurs nauka i wiara, sztuczna inteligencja, transhumanizm, filozofia umysłu

Dr Marcin Romanowicz

Tematy: filozofia i teoria prawa, prawo konstytucyjne i administracyjne, antropologia filozoficzna, kognitywistyka, neuroetyka