Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Budowanie zespołu

Pierwszym etapem szkolenia było wzajemne poznanie się wszystkich uczestników i trenerów.

Następnie nastąpił podział na mniejsze grupy w których podjęto próbę zebrania wszystkich oczekiwań które pozwolą grupie przekształcić się w zespół zdobywający wspólne doświadczenia.

Popołudnie upłynęło na pracy zespołowej, której celem było zbudowanie zaufania pomiedzy członkami grupy. Dzień zakończyła dyskusja nad warunkami niezbędnymi do zaistnienia zespołu.

[nggallery id=12]

Opublikowano 17.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.