Blogosfera

Wraz ze startem cyklu spotkań na 1Piętrze, na Salonie24 ruszyła blogosfera. Młode, opiniotwórcze środowiska polskich intelektualistów toczyli tam internetową debatę na tematy światopoglądowe, religijne i etyczno-społeczne. – Czy dialog pomiędzy różnymi środowiskami w dobie silnych podziałów polityczno-społecznych, materialnych i kulturowych jest w ogóle możliwy? – zastanawia się Łukasz Kobeszko z Centrum Myśli Jana Pawła II, koordynujący działania wokół blogosfery „Dziedzińca dialogu”.

W blogosferze pojawiały się wypowiedzi przedstawicieli, m.in. duszpasterstwa dominikanów, portalu Rebelya, środowisk ludzi niewierzących, naukowców oraz publicystów czasopism „Kontakt”, „Dywiz”, „Christianitas”, „Fronda”, „Nowe Peryferie”, „Nowy Obywatel”, „Tygodnik Powszechny”. Wszystkim przyświecało motto „Dziedzińca dialogu”, którym są słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w Jerozolimie w 2000 roku: „dialog nie jest próbą narzucenia innym naszych poglądów. Wymaga on od każdego z nas, abyśmy dochowując wierności temu, w co wierzymy, zarazem z szacunkiem słuchali się nawzajem, starali się dostrzegać wszystko, co dobre i święte w nauczaniu drugiej strony”.

http://dziedziniecdialogu2013.salon24.pl/

Dodano: