Biogramy

Michał Łuczewski – doktor socjologii, psycholog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, autor licznych publikacji w czasopismach socjologicznych (“Kultura i Społeczeństwo”, “Studia Socjologiczne”), antropologicznych (“Konteksty. Polska Kultura Ludowa”, “Ethnologia Polona”), historycznych (“Kwartalnik Historyczny”) i filozoficznych (“Edukacja Filozoficzna”, “Przegląd Humanistyczny”, “Teologia Polityczna”). Stypendysta im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku (Wiedeń) i visiting scholar na Uniwersytecie Columbia (Fulbright).

Paweł Skibiński – doktor historii, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego przy Centrum Opatrzości, publikował m.in. w “Nowym Państwie”, “Przeglądzie Historycznym”, “Znaku”, “Christianitas”, “Mówią Wieki”.

Marek Zając – szef działu zagranicznego dziennika “Polska”, wcześniej redaktor “Tygodnika Powszechnego” i TVP, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, autor licznych publikacji, komentator życia społecznego i religijnego w Polsce, opublikował wywiad-rzekę z bp. Tadeuszem Pieronkiem “Kościół bez znieczulenia”, w 2006 r. otrzymał dziennikarską Nagrodę “Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

Tomasz Żukowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca Prezydenta RP, socjolog polityki, badacz polityki społecznej, kierownik zespołu badawczego socjologów Centrum Myśli Jana Pawła II, wcześniej kierownik zespołu badań społecznych w OBOP, członek rady naukowej CBOS, współautor licznych badań opinii społecznej (ostatnio głównie z zakresu zróżnicowania kapitału społecznego Polaków oraz pokolenia JP2), po 1989 r. doradca i współpracownik m.in. rządu, klubów i komisji parlamentarnych, Komisji Krajowej „Solidarności”, jak również UNDP, NDI, IRI, Fundacji Adenauera i Fundacji Eberta oraz demokratycznych partii Polski i Ukrainy, znany analityk i komentator medialny polskiego życia społeczno-politycznego, autor i współautor kilku książek oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych ewolucji polskiego systemu politycznego, wyborom, działalności organizacji pracowniczych, sytuacji młodzieży i systemowi wartości Polaków.

Dodano: