Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Biegiem podaruj książkę – wspólna sztafeta warszawskich wolontariuszy

W niedzielę, 28 kwietnia, przedstawiciele warszawskich organizacji wolontariackich wezmą udział w szczególnym biegu – Sztafecie Miłosierdzia. Pobiegną w niej jednak nie z pałeczką a z książką jako symbolem tego, że wolontariat to szansa na różnorodnie pojmowany rozwój: zarówno dla tego, kto daje, jak i dla tego, kto otrzymuje. W sztafecie mogą wziąć udział nie tylko sami wolontariusze, ale wszyscy zainteresowani działalnością dobroczynną i społeczną, byli wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy. Zapisy dostępne są na stronie centrumjp2.pl

Z inicjatywą organizacji biegu wyszli wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II, którzy zaprosili do wspólnej sztafety swoich kolegów i koleżanki z różnych organizacji wolontariackich działających w stolicy. Jej celem jest promocja wśród młodych ludzi idei wolontariatu, współpracy na rzecz dobra wspólnego, a także integracja warszawskich młodzieżowych środowisk wolontariackich.

Co robimy? Robimy mały raban. Ale taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chcemy się spotkać jako ludzie, którzy na co dzień i od święta pomagają innym, poznać się, przeżyć coś wspólnie i przekazać sobie metaforyczną pałeczkę, która bez końca będzie znajdowała się w grze o lepsze jutro. Pobiegniemy w sztafecie, w której zamiast aluminiowego pręta każdy z nas będzie trzymał książkę. Książki jednak nie przekazujemy sobie z rąk do rąk, tylko dołączamy się z kolejnymi, by pokazać tę synergię, o którą przecież w wolontariacie chodzi; na początku jest nas kilkoro, ale metę przekracza wielokrotnie więcej osób! Zebrane książki zostaną rozdysponowane między organizacje i placówki pomocowe. Wszystko pakujemy pod wspólny płaszcz wiosennej zabawy wolontariuszy w Niedzielę Miłosierdzia. Czy to nie cudowne? – entuzjastycznie pyta Maria Stachecka, wolontariuszka Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy biegu zostaną zaproszeni na dziedziniec Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11. Ułożą tam stos ze wszystkich przyniesionych książek i udowodnią, jak wiele dobra udało się wspólnie zgromadzić. Następnie organizatorzy zaproszą gości na piknik i do wspólnej zabawy. Książki zostaną przekazane trzem organizacjom: Fundacji Zmiana (organizatorowi akcji „Książki w Pudle”, zbierającemu książki dla więźniów), Domowi Pomocy Społecznej „Chemik” oraz Domom Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia.

Bieg będzie częścią większego projektu realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II – Inkubatora Miłosierdzia, czyli wolontariatu młodych ludzi, w tym również tych, którzy otrzymują Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Pod auspicjami Centrum pracują oni na rzecz potrzebujących w hospicjach, domach dziecka, świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych.

Doświadczenie Centrum Myśli Jana Pawła II w prowadzeniu wolontariatu jest długie – zajmuje się tym od 11 lat – i przekłada się na konkretne wydarzenia o dużym znaczeniu środowiskowym. Centrum jest partnerem merytorycznym ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze” organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury i wytyczającej nowe trendy w działalności wolontariackiej w instytucjach kultury w całej Polsce. W zeszłym roku m. st. Warszawa przyznało specjalistce Centrum Myśli Jana Pawła II ds. wolontariatu, Katarzynie Osior-Szot, II nagrodę w konkursie na najlepszego koordynatora wolontariatu.

Przez Sztafetę Miłosierdzia pragniemy pokazać, że wolontariat to droga do rozwoju rozumianego bardzo różnorako. Pomocą jest zarówno dzielenie się rzeczami materialnymi, jak i towarzyszenie drugiemu człowiekowi w pracy nad sobą, co świetnie widzą na przykład wolontariusze udzielający darmowych korepetycji. Chcemy także złączyć się we wspólnym działaniu z innymi organizacjami wolontariackimi w Warszawie, bo wierzymy, że razem mamy wielką moc. Liczymy na to, że wydarzenie stanie się początkiem dłuższej współpracy i że po naszym wspólnym biegu metaforyczną pałeczkę przejmą inne organizacje, które tak jak my znają wartość i siłę wolontariatu. – komentuje laureatka konkursu.

Sztafeta Miłosierdzia wystartuje w niedzielę, 28 kwietnia 2019, o godzinie 13.00 ze Skweru Anki Kowalskiej w Centrum Warszawy (Uwaga! Rejestracja od godz. 12.30), a jej finał odbędzie się na dziedzińcu Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11. Organizacje wolontariackie i wszyscy pozostali zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w biegu na stronie:

www.centrumjp2.pl/sztafetamilosierdzia

Opublikowano 18.04.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.