Biblioteka Pokolenia JP2

Pokolenie JP2 to już nie tylko bliżej nieokreślona grupa osób, których data urodzenia wskazuje, że nie pamiętają innego papieża niż Jan Paweł II. Dziś to wielu młodych ludzi, deklarujących swoją przynależność słowem i czynem, a jednocześnie stanowiących w polskim Kościele (i w polskiej kulturze) niespotykane dotąd zjawisko, swego rodzaju fenomen: intrygujący i inspirujący. Nic zatem dziwnego, że w mediach coraz częściej pojawiają się komentarze, próby analizy, relacje ze spotkań, informacje o inicjatywach.


By wszystkie te cenne wiadomości nie rozproszyły się w gazetowych, radiowych, telewizyjnych, bibliotecznych czy prywatnych archiwach, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie podjęło inicjatywę stworzenia BIBLIOTEKI POKOLENIA JP2, gdzie zgromadzone zostaną artykuły z czasopism, zapisy redakcyjnych dyskusji, linki ciekawych stron internetowych, relacje ze spotkań oraz teksty nadsyłane do nas przez tych, którzy identyfikują się z Pokoleniem JP2 i chcą podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi Jana Pawła II i jego dziedzictwa.

Prosimy o nadsyłanie informacji o publikacjach, artykułach, programach radiowych i telewizyjnych oraz spotkaniach, a także własnych tekstów. Najciekawsze materiały postaramy się udostępnić na naszej stronie internetowej.

Kontakt:
Magdalena Cicha
mcicha@centrumjp2.pl

Dodano: