Barbara Stefańska

Barbara Stefańska – specjalista ds. informacji naukowej w Centrum Myśli Jana Pawła II. Z wykształcenia polonistka, politolog i dziennikarka.  Zajmuje się projektami cyfrowymi, multimediami oraz biblioteką.  Przygotowuje opracowania na temat życia i nauczania Jana Pawła II,  koordynuje serwisy internetowe Nauczaniejp2.pl oraz Wikijp2.pl, pozyskuje papieskie archiwalia. Publikuje artykuły dotyczące Jana Pawła II i jego myśli w prasie oraz na portalach internetowych. Interesuje się również teologią i filozofią. Stawia sobie za cel popularyzację nauczania Papieża Polaka  poruszającego kwestie katolickiej nauki społecznej, filozofii człowieka, rodziny i wychowania oraz etyki pracy.

Jan Paweł II inspiruje mnie do tego, by od siebie wymagać i starać się zmieniać świat, zaczynając od małych rzeczy.

Tematy: nauczanie społeczne Jana Pawła II, nauczanie moralne Jana Pawła II, multimedia, Kościół

Dodano: