Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Architekci pokoju – warsztaty dobrej komunikacji w rodzinie

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza rodziny na bezapłatny cykl warsztatów edukacyjnych (od października 2021 do marca 2022) poświęconych komunikacji między rodzicami a nastoletnimi dziećmi. Celem warsztatów jest nabycie kompetencji i wiedzy, aby w praktyce rozwiązywać problemy we wzajemnej komunikacji.

W komunikacji rodzinnej kluczowym elementem jest empatyczne słuchanie, będące przejawem bliskości, zaufania i miłości. W ramach spotkania zaplanowany został trening aktywnego słuchania (nasłuchiwania), uważności i koncentracji. Zarówno rodzice, jak i dzieci zostają wyposażeni w teoretyczną wiedzę i praktyczne wskazówki na temat warunków budowania i rozwijania głębokiej więzi emocjonalnej, wspólnie poznają bariery utrudniające porozumienie w rodzinie, odkrywają źródła konfliktów, określają reguły i sposoby rozwiązywanie sporów wewnątrzrodzinnych.

Uczestnicy w trakcie sześciu warsztatów będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu efektywności osobistej, zarządzania emocjami, radzenia sobie ze stresem w codziennych sytuacjach, budowania bliskich relacji i skutecznej komunikacji w rodzinie, rozpoznawania źródeł i sposobów rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych.

Warsztaty są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały warsztatowe.

Obowiązuje rejestracja poprzez formularz online – link.

Warsztaty odbędą się przy ul. Foksal 11 (III p.). W przypadku niemożności ich organizacji stacjonarnie  będą przeprowadzone zdalnie (w dwie soboty po 3 godziny w miesiącu).

Warsztaty poprowadzi dr Magdalena Urlińska-Berens, adiunkt w Akademia Ignatianum w Krakowie. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki społecznej i pracy z dzieckiem zdolnym. Certyfikowany tutor i trener, od kilkunastu lat prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową.

Termin warsztatów:

  • 10 X 2021 r.  g. 10.00-16.00, MAPA MOJEJ RODZINY
  • 14 XI 2021 r.  g. 10.00-16.00, DOGADAJMY SIĘ czyli wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
  • 12 XII 2021 r.  g. 10.00-16.00, WOJNY DOMOWEJ NIE BĘDZIE czyli jak rozwiązywać międzypokoleniowe konflikty
  • 9 I 2022 r. g. 10.00-16.00, MOSTY ZAMIAST MURÓW
  • 13 II 2022 r. g. 10.00-16.00, GRY(WALIZACJA) W SŁUŻBIE RODZINIE
  • 13 III   2022 r. g. 10.00-16.00, (RODZINNY) CZAS

Regulamin

Osoba do kontaktu: Bartosz Wieczorek bwieczorek@centrumjp2.pl

Projekt „Architekci pokoju” odwołuje się do założeń filozofii dialogu (filozofii spotkania), bliskiej twórczości i działalności Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II.

Opublikowano 15.09.2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online