Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Akademia Solidarności 2007

 

 

Przypominamy, że Instytut Tertio Millennio i Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Niezależnym Samorządnym Kołem Naukowym „Solidarność” zapraszają na organizowaną już po raz trzeci Akademię Solidarności.


W tym roku na trzydniowe seminarium zapraszamy zwłaszcza studentów lat I-III kierunków społecznych (socjologów, politologów, historyków, prawników, ekonomistów itp.).

Tematy, jakie będziemy poruszać, to m.in.:

  •  historia i znaczenie ruchu „Solidarność”,
  •  znaczenie idei solidarności w społecznym nauczaniu Jana Pawła II – szczególnie w encyklice Sollicitudo rei socialis, której dwudziestą rocznicę ogłoszenia obchodzimy w tym roku,
  •  sposoby na realizację idei solidarności dzisiaj – w zmienionych warunkach społecznych i politycznych.

Seminarium to szansa na spotkanie zarówno z wybitnymi naukowcami zajmującymi się historyczną „Solidarnością”, jak i praktykami idei solidarności wcielanej w różne dziedziny życia społecznego: ekonomię, edukację czy politykę.

Swoją obecność potwierdzili m. in.: prof. Jan Żaryn (historyk), prof. Mirosława Grabowska (socjolog), dr Dariusz Gawin (historyk idei), dr Tomasz Żukowski (socjolog i politolog społeczny), dr Marian Moszoro (ekonomista) oraz liczni przedstawiciele organizacji trzeciego sektora.

Więcej informacji,  szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy – znajdziesz tutaj.
Jeśli chcesz wziąć udział, wypełnij formularz rekrutacyjny i wyślij go wraz z listem motywacyjnym na adres: akademia_solidarnosci@wp.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada.

Do 23 listopada odpowiemy zakwalifikowanym uczestnikom.

Pytania proszę kierować do koordynatora projektu, Agaty Stasik
– na adres e-mail: akademia_solidarnosci@wp.pl lub pod nr tel. 503 099 501

Organizatorzy:

     

Opublikowano 13.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.