Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Akademia Solidarności 2007 – Nabór

13-16 grudnia 2007 roku

Warszawa-Bielany, Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, ul. Dewajtis 3
Instytut Tertio Millennio i Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Niezależnym Samorządnym Kołem Naukowym „Solidarność” zapraszają na organizowaną już po raz trzeci Akademię Solidarności.Od kilku lat aktywnym naukowo i społecznie młodym ludziom z całego kraju tworzymy okazję do wspólnego zastanowienia się nad dziedzictwem „Solidarności”. W tym roku na trzydniowe seminarium zapraszamy zwłaszcza studentów kierunków społecznych (socjologów, politologów, historyków, prawników, ekonomistów itp.). Tematy, jakie będziemy poruszać, to m.in.:
  • historia i znaczenie ruchu „Solidarność”,
  • znaczenie idei solidarności w społecznym nauczaniu Jana Pawła II – szczególnie w encyklice Sollicitudo rei socialis, której dwudziestą rocznicę ogłoszenia obchodzimy w tym roku,
  • sposoby na realizację idei solidarności dzisiaj – w zmienionych warunkach społecznych i politycznych.
Seminarium to szansa na spotkanie zarówno z wybitnymi naukowcami zajmującymi się historyczną „Solidarnością”, jak i praktykami idei solidarności wcielanej w różne dziedziny życia społecznego: ekonomię, edukację czy politykę.

Swoją obecność potwierdzili m. in.: prof. Jan Żaryn (historyk), prof. Mirosława Grabowska (socjolog), dr Dariusz Gawin (historyk idei), dr Tomasz Żukowski (socjolog i politolog społeczny),
dr Marian Moszoro (ekonomista) oraz liczni przedstawiciele organizacji trzeciego sektora.

Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i całodzienne wyżywienie oraz możliwość uczestniczenia w przygotowanych zajęciach. Nie zwracamy natomiast kosztów podróży.
Zaczynamy w czwartek 13.12.2007 r. o godz. 18.00, kończymy w niedzielę 16.12. o godz. 15.00.

Szczegółowy program seminarium.

Jeśli chcesz wziąć udział w seminarium, wypełnij formularz rekrutacyjny
i wyślij go wraz z listem motywacyjnym na adres: akademia_solidarnosci@wp.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada.
Do 23 listopada odpowiemy zakwalifikowanym uczestnikom.
Będziemy wdzięczni za rozesłanie tej informacji dalej!

Pytania proszę kierować do koordynatora projektu, Agaty Stasik – na adres e-mail: akademia_solidarnosci@wp.pl lub pod nr tel. 503 099 501

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Opublikowano 25.10.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.