Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Abstracts

The Lot of the Abstrcts is following:

– Aneta Gawkowska (PhD), Woman and Body – The Big Comeback to Social Sciences Through Theology.

– Arkadiusz Górnisiewicz (PhD candidate), (De)legitimizing modernity? On the uses of the secularization thesis in Karl Löwith, Hans Blumenberg, and Carl Schmitt.

– Emilia Wroclawska-Warchała (PhD candidate), Individual theodicy studies as an empirical meeting place of theology and social sciences.

– Janusz Węgrzecki (Post-Doctoral), The Ideology of Secularism as Theology of Modernity.
– Katarzyna Kremplewska (Student), Overcoming modernity: post-rational religiosity, common sense and intellectual autonomy in the thought of Santayana.
– Magdalena Lubańska (PhD), Defining the Sacred in the Secular Age. Émile Durkheim’s versus Philip Rieff’s Theories of Sacred and Social Orders.
– Michał Warchala (PhD), A third way? Postsecular constellations in modernity.

Załączniki

Opublikowano 11.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.