A Ty kim jesteś w pracy? Galeria na Skrzyżowaniach

Po co dziś robić projekt artystyczny poświęcony pracy? Spowodowana przez pandemię największa recesja gospodarcza od czasów Wielkiego Kryzysu przedefiniowała globalne i lokalne rynki pracy, przynosząc destabilizację w wielu obszarach, także w wymiarze egzystencjalnym. Aktualność, powszechność i waga zmian, które zachodzą na naszych oczach, ugruntowały decyzję, że właśnie praca – w jej społecznych, etycznych, indywidualnych i systemowych wymiarach – powinna znaleźć się w centrum naszej uwagi.

Do zmierzenia się z tą kwestią zaproszeni zostali wybitni artyści i artystki różnych generacji, posługujący się medium plakatu. Wyszliśmy przy tym z kilku założeń. Po pierwsze: ze wszystkich nośników artystycznych, plakat wydaje się być najbardziej demokratycznym medium, o dużej sile oddziaływania społecznego, zarówno dzięki jego egalitarnemu charakterowi i możliwości dotarcia potencjalnie „do każdego”, jak i dzięki używanym przez twórców plakatów syntetycznym, mocnym znakom słowno-wizualnym. Tym samym więc zaproszenie do refleksji nad miejscem pracy w naszym życiu i do oswojenia dziejących się na naszych oczach zmian w globalnej ekonomii zostaje skierowane do możliwie najszerszego kręgu odbiorców. Ponadto interesuje nas medium plakatu samo w sobie: jego rola społeczna, siła artystycznego oddziaływania poza przestrzenią galerii, w kontekście (czy też opozycji) do jego dominującej komercyjnej funkcji, dlatego też przywołujemy plakat w przestrzeni publicznej – na wiatach przystankowych w kluczowych węzłach komunikacji miejskiej w Warszawie.

Syntetyczne komentarze artystów zostały poszerzone o rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin w formie podcastów: Hanny Wróblewskiej (historyczki sztuki, dyrektorki Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki), Mariusza Knorowskiego (kuratora Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Międzynarodowego Biennale Plakatu), dr Joanny Róg-Ilnickiej (socjolożki pracy, doktor nauk społecznych) oraz prof. Moniki Talarowskiej (psycholożki i psychoterapeutki).

Artyści i artystki: Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach, Agata Biskup, Kaja Depta-Kleśta, Lex Drewiński, Mariusz Libel, Piotr Młodożeniec, Jakub Stępień ‘Hakobo’, Maja Wolna.

Więcej o projekcie na http://gns.centrumjp2.pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dna 19 listopada 2009 r o „grach hazardowych”

 

Dodano: