Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

65. rocznica zbrodni wołyńskiej

Dziś obchodzimy rocznicę największej tragedii w dziejach stosunków Polaków i Ukraińców. 11 lipca 1943r. na rozkaz OUN/UPA nastąpiło największe nasilenie prowadzonego przez nacjonalistów ukraińskich ludobójstwa na polskich mieszkańcach Wołynia i Małopolski Wschodniej.

 


Warto przypomnieć tego dnia Papieski list sprzed 5 lat, będący świadectwem pamięci Jana Pawła II o tych wydarzeniach, ale także nawołujący do pojednania i wybaczenia.

 

Przesłanie Jana Pawła II w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu

 

Opublikowano 10.07.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.