Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża – relacje świadków

Wybór Jana Pawła II w relacjach świadków:

Ludmiła i Stanisław Grygiel byli rodziną zaprzyjaźnioną z kard. Karolem Wojtyłą już w czasach krakowskich. Odwiedzał ich w domu i zapraszał do siebie.  Spotkali się z nim tuż przed wyjazdem na konklawe w październiku 1978 roku. Jak wyglądało to spotkanie? Jak potem zareagowali na wybór kard. Wojtyły na papieża? Co napisał ich syn do Papieża?

Posłuchajcie relacji p. Stanisława Grygiela:

 

A jak inni bliscy i znajomi kard. Wojtyły zareagowali na wieść o Jego wyborze na papieża? Jaka atmosfera zapanowała wówczas w Polsce. Posłuchajcie relacji świadków tamtych wydarzeń.

Film „To było niemożliwe”

Opublikowano 15.10.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.