Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Studentka – nie matka!

W dyskusji o singlach, dinksach, zakładaniu rodziny, macierzyństwie, antykoncepcji, aborcji dyskutowali:

  • prof. Ewa Leś – Instytut Polityki Społecznej UW, specjalistka w zakresie socjologii rodziny i organizacji non-profit, autorka licznych publikacji,
  • Aleksandra Józefowska – koordynator Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” działającej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, nominowana do tytułu Polka Roku 2006,
  • Beata Rusiecka – psycholog, terapeuta, dyrektor International Hope Alive Counselors Association w Polsce, terapeuta Programu Żywa Nadzieja, członek Rady Naukowej Mount Joy College w Kanadzie, działaczka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 27 listopada 2007

 

Nagrania ze spotkania „Studentka – nie matka!

 

Wypowiedź dr Beaty Rusieckiej [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/00_b_rusiecka-kon_wypow.mp3′ ]

Wypowiedź Aleksandry Józefowskiej [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/01_a_jozefowska1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/02_a_jozefowska-odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/02_a_jozefowska-odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (B.R.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/03_b_rusiecka-odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 3 (prof. Ewa Leś) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/04_e_les-odp3.mp3′ ]

Odpowiedź 3 (B.R.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/05_b_rusiecka-odp3.mp3′ ]

Odpowiedź 4 (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/06_a_jozefowska-odp4.mp3′ ]

Odpowiedź 5 (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/07_a_jozefowska-odp5.mp3′ ]

Odpowiedź 5 cd. (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/08_a_jozefowska-odp5cd.mp3′ ]

Odpowiedź 6 (A.J.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/09_a_jozefowska-odp6.mp3′ ]

Odpowiedź 6 (B.R.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/10_b_rusiecka-odp6.mp3′ ]

Odpowiedź 7 (B.R.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/11_b_rusiecka-odp7.mp3′ ]

[nggallery id=229]