Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

31. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Dziś mija 31 lat od chwili, gdy Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. By pokazać zmiany, które zaszły w warszawiakach od tego czasu, zorganizowaliśmy Miasto Miłosierdzia. Zapraszamy także do wysłuchania homilii.


 

Homilię z placu Zwycięstwa zamieściliśmy na portalu „Sfera Wolności”  (www.centrumjp2.pl/sferawolnosci). Można tam także obejrzeć zdjęcia z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego pobytu w Warszawie.

 

Miasto Miłosierdzia miało pokazać, jak wiele dobrego dzieje się w naszym społeczeństwie, jak odnawia się oblicze tej ziemi. Więcej informacji o tym festiwalu dobroczynności znajduje się na stronie www.centrumjp2.pl/miasto.

 

Na portalu YouTube można natomiast obejrzeć filmik z Miasta Miłosierdzia z 2008 roku, na którym przechodnie odwiedzający Miasto czytają słowa homilii. Zapraszamy do oglądania i słuchania! YouTube

 

 

 

Opublikowano 01.06.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.