Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

3.05 – Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 
3.05 – Święto Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 

Powszechnie przyjmuje się, że uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.


Święto zostało ustanowione i jest obchodzone od 1923 roku. Niezależnie jednak od daty ustanowienia święta, od czasu potopu szwedzkiego w 1655 roku Polacy niezmiennie oddają cześć cudownemu obrazowi i Maryi jako Królowej Polski. Obronę tę przypisano wstawiennictwu Matki Bożej. 1 kwietnia 1656r. w katedrze lwowskiej odbyła się wielka uroczystość. Król Jan Kazimierz, ukrywający się na południu Polski, podczas specjalnej Mszy św., sprawowanej przez nuncjusza papieskiego, złożył swoją koronę i berło u stóp obrazu Maryi i ogłosił ją Królową Korony Polskiej. Złożył też śluby, że zwróci się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby Maryja czczona była jako Królowa Korony Polskiej. W trzechsetną rocznicę ślubów, 26 sierpnia 1956 r. około miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Jan Paweł II o patriotyzmie:
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie dla tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. (Pamięć i tożsamość)

Czy wiesz? Karol Wojtyła we wczesnych latach młodzieńczych, zawierzył swoje życie Maryi, wzorując się na św. Ludwiku Marii Grignion de Montfort („Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”). Jako biskup obrał dewizę „Totus Tuus” (cały Twój), wskazującą na oddanie Jezusowi przez Maryję; Jan Paweł II używał tych słów także bezpośrednio w odniesieniu do Matki Bożej.

   Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

   Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

   Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka. (Rozważanie podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze, 17 VI 1999 r.)

Warto przeczytać:

Jan Paweł II Jasnogórska Matka i Królowa

Pax, Warszawa 2006

Książka zawiera chronologicznie ułożone listy, telegramy i orędzia Jana Pawła II przesłane do Kościoła w Polsce z okazji uroczystości ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej.

😉 Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 12 czerwca 1987 r. na Jasnej Górze młodzi nawiązali serdeczny dialog z Papieżem. Kiedy rozmowa zbytnio się przeciągała, Ojciec Święty stwierdził: „My tu sobie gaworzymy, a Miłosierna Matka nadal czeka. Chociaż więc Matka Boża jest cierpliwa, wyrozumiała, to jednak nie można tego wykorzystywać nadmiernie i pora przystąpić do Apelu Jasnogórskiego”

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online