Teologia Teatru – “Inny. Eseje o spotkaniu”

Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Teatr Polski w Warszawie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu “Teologia teatru”, pt. Inny. Eseje o spotkaniu – wokół najnowszej książki ks. prof. Józefa Tischnera

Gość: prof. Karol Tarnowski
Prowadzenie: dr Anna Karoń-Ostrowska, Janusz Majcherek
Czytać będzie Anna NehrebeckaGościem spotkania będzie prof. Karol Tarnowski – uczeń Karola Wojtyły, współpracownik i przyjaciel Józefa Tischnera.

Nasza rozmowa będzie dotyczyła źródeł i inspiracji jakie współczesnej kulturze przynosi filozofia spotkania. Czym w najgłębszym rozumieniu jest relacja międzyludzka? Kim jest drugi człowiek będący zarazem kimś najbliższym i diametralnie innym? Kim ja jestem dla niego? Czy jest w tym świecie możliwe spotkanie z Bogiem? Na czym może polegać?

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod koniec życia zaczął pisać nową książkę – kontynuację Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Nie skończył, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia.

W świecie, w którym ludziom – nawet podobnym do siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję – coraz trudniej się spotkać, Tischnerowska refleksja o spotkaniu nabiera wyjątkowego znaczenia. Tym bardziej, kiedy spojrzymy szerzej, na punkty zapalne w różnych miejscach naszego globu, warto posłuchać głosu myśliciela, któremu chodziło przede wszystkim o to, by „zrozumieć człowieka i jego dramat”.

„Tischner był stróżem człowieka. Nie zaganiającym do stada, lecz zapuszczającym się na manowce i pustkowia, by człowieka odnaleźć. Stróż musi być czujny, jego praca nigdy się nie kończy. Stróżowanie to ciągłe zaczynanie od nowa, poszukiwanie dróg i sposobów. Dynamika myśli Tischnera, ciągle krążącej wokół człowieka, znakomicie to pokazuje.”
/Dobrosław Kot, z materiałów Wydawnictwa Znak/

Serdecznie zapraszamy!

9 kwietnia, godz. 17.00, foyer Dużej Sceny, Teatr Polski, ul. Kazimierza Karasia 2.

Wstęp wolny!

Dodano: